Villa Österåker

Norrö - sjötomt Garnsviken

Nyproduktion lösvirkeshus i sann New England anda

Gestaltning o bygglovsritningar på uppdrag åt Blueprint Inredningar & Arkitekter AB

Byggnation pågår


A1 Design-bygge pågår-villa-New England-nyproduktion-nybyggnad-Norrö-Österåker-Åkersberga-Bo Nordén Ringholm

November 2013 - entrésida

A1 Design-bygge pågår-villa-New England stil-nyproduktion-nybyggnad-Norrö-Österåker-Åkersberga-Bo Nordén Ringholm

November 2013 - sjösida

Norrö-byggstart-grundläggning-New England stil-nyproduktion-lösvirkeshus-arkitektritat hus

Juli 2013 - byggstart, grundläggning

Norrö-perspektivskiss 3-New England stil-nyproduktion-lösvirkeshus-arkitektritat hus
Norrö-perspektivskiss 2-New England stil-nyproduktion-lösvirkeshus-arkitektritat hus


Norrö-perspektivskiss 4-New England stil-nyproduktion-lösvirkeshus-arkitektritat husNorrö-perspektivskiss 1-New England stil-nyproduktion-lösvirkeshus-arkitektritat hus                                      © 1999 - 2022    All rights reserved - A1 Design, Hörnåkersvägen 10, 183 65 Täby, Sweden      +46 8 7320040    bo@a1design.se